Prodejní jednotka číslo 7472 (Dolní Břežany)

Prodejní jednotka číslo 7472 (Dolní Břežany)

Elektronická vzestupná Neprodáno (23. 7. 2021 10:00:00)
Předmět nebyl zakoupen
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Praha-západ / Dolní Břežany / Dolní Břežany
Datum a místo prohlídky
21.7.2021, 9:00 hod., polesí Dolní Břežany, Jílovská 63, 251 89 Sulice, GPS: 49.9217008N, 14.5433981E
Datum propuštění z těžby
15.9.2021
Zodpovědný pracovník
vedoucí polesí Ing. Jan Roller - 731 859 987

Počet stromů
1554
Hroubí b.k. [m3]
1205,52 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
1100,00 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
0,78
Průměrná hmotnatost výřezů
0,71
Původ měření
Neměřeno

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,9867978° 14,4247972° (49°59'12'' 14°25'29'')
49,9389811° 14,4081475° (49°56'20'' 14°24'29'')
49,9361708° 14,3921186° (49°56'10'' 14°23'31'')
49,9042292° 14,4665822° (49°54'15'' 14°27'59'')
49,9112356° 14,4364342° (49°54'40'' 14°26'11'')
49,9144081° 14,4331897° (49°54'51'' 14°25'59'')

Platební podmínky
100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Požadovaná technologie
Lanovka, SLKT. Rokle a svah, nutné přibližování proti svahu; 415C10 (150 m3) - v dosahu těžených stromů jsou chaty. Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Způsob likvidace odpadů
Ponechat na ploše.
Další ustanovení
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 4,60 ha v JPRL 403D12, 415C10, 415H11, 434A, 443D12, 445A9, 446L v k.ú. Cholupice, k.ú. Okrouhlo, k.ú. Petrov u Prahy a k.ú. Zvole . Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. SM: cca 41 % skupina průměrné hmotnatosti -0,49 m3, cca 8 % skupina průměrné hmotnatosti -0,69 m3, cca 21 % skupina průměrné hmotnatosti -0,99 m3, cca 30 % skupina průměrné hmotnatosti 1,00+ m3. BO 100 % skupina průměrné hmotnatosti -0,69 m3. MD 100 % skupina průměrné hmotnatosti 1,00+ m3. Jedná se o nahodilou těžbu, převážně kůrovcovou, souše z r. 2020. Nepoškodit LDS, přibližovací linky nad rámec běžného opotřebení. Nepoškodit pozemky, stávající porosty a nárosty. Nepoškodit oplocení kultur. Vyznačení prodejní jednotky - hranice těžebního bloku budou vyznačeny obráceným písmenem T - stromy s tímto znakem jsou hraniční a zůstávají stát, jednotlivé stromy budou označeny tečkou. Další přílohy- Mapa_403D12, Mapa_415C10, Mapa_415H11, Mapa_434A, Mapa_445A09, Mapa_446L.
Poznámka
JPRL: 403D12, 415C10, 415H11, 434A, 443D12, 445A9, 446L. Metoda stanovení zásoby - kvalifikovaný odhad prodávajícího. Další katastrální území Okrouhlo, Petrov u Prahy, Zvole.

Přílohy

 • Mapa_403D12
 • Mapa_415C10
 • Mapa_415H11
 • Mapa_434A
 • Mapa_445A09
 • Mapa_446L
 • Katalogový list 7472
 • Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. v5.7 Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. v5.7
 • Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. Příloha1 v5.7 Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. Příloha1 v5.7
 • Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. Příloha2 v5.7 Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. Příloha2 v5.7
 • Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. Příloha3 v5.7 Kupní smlouva Arcibiskupství pražské j.c. Příloha3 v5.7
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00445100
DIČ
CZ00445100
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Hradčanské náměstí 56/16
PSČ, Obec
11902, Praha 1
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 724 523 197
E-mail
tomas.foit@apha.cz
Počet zobrazení: 162