Prodejní jednotka číslo 4203 (Chotěměřice)

Prodejní jednotka číslo 4203 (Chotěměřice)

Elektronická vzestupná Neprodáno (20.03.2023 9:30:00)
Předmět nebyl zakoupen
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Vysočina / Havlíčkův Brod / Hněvkovice / -
Datum a místo prohlídky
Po tel. dohodě s odpovědným pracovníkem.
Datum propuštění z těžby
27.4.2023
Zodpovědný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský tel.č. 724524213

Počet stromů
63
Hroubí b.k. [m3]
88,89 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
81,00 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
1,41
Průměrná hmotnatost výřezů
1,29
Původ měření
Neměřeno

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,68290545° 15,184553386° (49°40'58'' 15°11'4'')

Platební podmínky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technologie
Doporučen harvestor + vyvážecí souprava, předkácení několika stromů JMP. Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Těžba vyznačených stromů. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovým lesnickým sprejem tečkou aspoň z jedné strany či dvou stran. Nepoškodit LDS a okolní pozemky a porosty. Lokalita OM je podél asfaltové momunikace na cizích zemědělských pozemcích. Průměrná přibližovací vzdálenost - vzdálenost od OM k hranici těžebního prvku 800 m, přibližování zčásti přes obecní pozemky, OM na zem. pozemku ZEMKO Kožlí. Lokalita OM je na cizích zem. pozemcích, nutno domluvit s uživatelem (ZEMKO Kožlí). Využití cizích pozemků si zajišťuje kupující. Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Způsob likvidace odpadů
Bez likvidace klestu.
Další ustanovení
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 0,14 ha v JPRL 21G12 v k.ú. Chotěměřice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu kusů a průměrné hmotnatosti v LHP u SM (platnost LHP od 1.1.2014), HB - kvalifikovaný odhad. Jedná se o nahodilou soustředěnou těžbu, SM - 100 % kůrovcová (souše podzim 2022). Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovým lesnickým sprejem tečkou aspoň z jedné strany či dvou stran. Bez cejchování / štítkování. Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví: 17.4.2023. Asanace OM a linek do 27.4.2023. Další příloha PJ 4203_mapa.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající na základě počtu vyznačených kusů a průměrné hmotnatosti dle LHP u SM, u HB kvalifikovaný odhad.

Přílohy

  • Katalogový list 4203
  • Kupní smlouva PDNP j.c. v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. v6.5
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.5
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.5
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.5
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Počet zobrazení: 130