Prodejní jednotka číslo 4203 (Chotěměřice)

Prodejní jednotka číslo 4203 (Chotěměřice)

Elektronická vzostupná Nepredané (20. 3. 2023 9:30:00)
Predmet nebol zakúpený
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metóda predaja
Predaj za jednotkovú cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Vysočina / Havlíčkův Brod / Hněvkovice / -
Dátum a miesto obhliadky
Po tel. dohodě s odpovědným pracovníkem.
Dátum prepustenia z ťažby
27.4.2023
Zodpovedný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský tel.č. 724524213

Počet stromov
63
Hrubina b.k. [m3]
88,89 (predpokladaná zásoba hrubiny bez kôry)
Výrezy OP [m3]
81,00 (predpokladaná zásoba výrezov podľa Odporúčaných pravidiel)
Priemerná hmotnatost hrubiny
1,41
Priemerná hmotnatost výrezov
1,29
Pôvod meraní
Nemerané

Zastúpenie skupín drevín [%]

Súradnice odvozného miesta
49,68290545° 15,184553386° (49°40'58'' 15°11'4'')

Platobné podmienky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technológia
Doporučen harvestor + vyvážecí souprava, předkácení několika stromů JMP. Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Těžba vyznačených stromů. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovým lesnickým sprejem tečkou aspoň z jedné strany či dvou stran. Nepoškodit LDS a okolní pozemky a porosty. Lokalita OM je podél asfaltové momunikace na cizích zemědělských pozemcích. Průměrná přibližovací vzdálenost - vzdálenost od OM k hranici těžebního prvku 800 m, přibližování zčásti přes obecní pozemky, OM na zem. pozemku ZEMKO Kožlí. Lokalita OM je na cizích zem. pozemcích, nutno domluvit s uživatelem (ZEMKO Kožlí). Využití cizích pozemků si zajišťuje kupující. Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Spôsob likvidácie odpadov
Bez likvidace klestu.
Dalšie ustanovenia
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 0,14 ha v JPRL 21G12 v k.ú. Chotěměřice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu kusů a průměrné hmotnatosti v LHP u SM (platnost LHP od 1.1.2014), HB - kvalifikovaný odhad. Jedná se o nahodilou soustředěnou těžbu, SM - 100 % kůrovcová (souše podzim 2022). Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovým lesnickým sprejem tečkou aspoň z jedné strany či dvou stran. Bez cejchování / štítkování. Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví: 17.4.2023. Asanace OM a linek do 27.4.2023. Další příloha PJ 4203_mapa.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající na základě počtu vyznačených kusů a průměrné hmotnatosti dle LHP u SM, u HB kvalifikovaný odhad.

Prílohy

  • Katalogový list 4203
  • Kupní smlouva PDNP j.c. v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. v6.5
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.5
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.5
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.5 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.5
Prehliadať obsah príloh môžu len prihlásení užívatelia.
Názov
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Platca DPH
Súd / Oddiel / Vložka
/ /

Adresa

Ulica, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Štát
Česká republika

Kontakty

Telefón
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Počet zobrazení: 131