Aktuality

8. 2. 2023

Nabídka dendromasy a těžebních zbytků - Obec Ratiboř PJ 4164

Vážení uživatelé internetového aukčního portálu FORESTRADE®, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření nabízených komodit na lesnickém prodejním portálu FORESTRADE® v kategorii TĚŽEBNÍ ZBYTKY i u dalších vlastníků a správců lesa. Při nabídkách bude používána Kupní smlouva FSG – Těžební zbytky v aktuální verzi. Na rozdíl od Kupní smlouvy VLS – těžební zbytky používá mimo jiné Kupní smlouva FSG pojem Očekávané množství (u VLS Garantované a Předpokládané množství), věnujte, prosím, tomuto pozornost.

Základní informace: Prodejní jednotky s těžebními zbytky nebo jinou dendromasou budou nabízeny s prodejem za jednotkovou cenu (připravujeme i prodejní jednotky s hromadným prodejem). Jednotková kupní cena bude stanovena za jeden prostorový metr sypané štěpky (prms), přičemž těžební zbytky vyváží a štěpkuje kupující na své vlastní náklady. Přejímka bude prováděna jako prostorová po seštěpkování těžebních zbytků, měřeno na odvozním místě na dopravním prostředku. Prodávající vystaví po přejímce dodací list, a to na těžební zbytky v objemu vyrobené sypané štěpky.

Kupní cenu za Očekávané množství sypané štěpky z těžebních zbytků uhradí Kupující do 10 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, a to zároveň před odvozem jakékoliv části předmětu koupě. Cena za Očekávané množství je stanovena jako součin jednotkové kupní ceny bez DPH za jeden prostorový metr sypané štěpky (prms) a Očekávaného množství. K této částce bude připočtena DPH. Těžební zbytku budou nabízeny na jedné z lokalit (P - volně na ploše, P - v hromadách nebo valech, OM - v hromadách, atd.). Způsob stanovení Očekávaného množství bude uveden v příloze č. 2 – Katalogovém listu a jeho výše není garantována.

Podrobnější informace naleznete ve vzoru kupní smlouvy a v katalogovém listu, které jsou pro registrované uživatele vždy ke stažení u prodejních jednotek, viz odkaz na aktuálně zveřejněnou PJ:  Prodejní jednotka číslo 4164 (Ratiboř u Vsetína) .

U prodejních jednotek bude zpravidla uveden poplatek za přípravu a realizaci aukčního prodeje (obvykle v % kupní ceny za Očekávané množství), který platí kupující provozovateli portálu. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

tým ForesTrade®

 

12. 1. 2023

Aukční prodej těžebních zbytků nově na portálu FORESTRADE®.

Vážení uživatelé internetového aukčního portálu FORESTRADE®, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření nabízených komodit na lesnickém prodejním portálu FORESTRADE® o kategorii TĚŽEBNÍ ZBYTKY.

Provozovatel portálu, Foresta SG, a.s., ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. připravuje zveřejnění první prodejní jednotky s těžebními zbytky na tento pátek, tj. 13.1.2023.

Základní informace: Prodejní jednotky s těžebními zbytky prodávajícího VLS ČR, s.p. budou nabízeny s prodejem za jednotkovou cenu. Jednotková kupní cena bude stanovena za jeden prostorový metr sypané štěpky (prms), přičemž těžební zbytky vyváží a štěpkuje kupující na své vlastní náklady. Přejímka bude prováděna jako prostorová po seštěpkování těžebních zbytků, měřeno na odvozním místě na dopravním prostředku. Prodávající vystaví po přejímce dodací list, a to na těžební zbytky v objemu vyrobené sypané štěpky.

Kupní cenu za garantované množství sypané štěpky z těžebních zbytků uhradí Kupující do 10 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, a to zároveň před odvozem jakékoliv části předmětu koupě. Cena za garantované množství je stanovena jako součin jednotkové kupní ceny bez DPH za jeden prostorový metr sypané štěpky (prms) a garantovaného množství. K této částce bude připočtena DPH. Těžební zbytku budou nabízeny na jedné z lokalit (P - volně na ploše, P - v hromadách nebo valech, OM - v hromadách).

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vzoru kupní smlouvy, který bude pro registrované uživatele ke stažení u zveřejněných prodejních jednotek na www.ForesTrade.cz

Pro podání nabídek je nutné mít uzavřenu Smlouvu o účasti v elektronické aukci portálu FORESTRADE® . 

U prodejních jednotek bude jako obvykle uveden poplatek za přípravu a realizaci aukčního prodeje (zpravidla v % kupní ceny), který platí kupující provozovateli portálu. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

tým ForesTrade®


20. 12. 2022

VOS Vsetín 167 - DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY

Dne 17.1.2023 se uskuteční veřejná soutěž Prodej stojících stromů a dříví o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy VOS 167 Vsetín. Místem konání bude Městský úřad Vsetín, zasedací místnost, 1. patro, č. dv. 123, Svárov 1080, PSČ 755 01; GPS: 49.3380406N, 17.9935875E.  Začátek jednání je stanoven na 10:00 hodin. Registrace proběhne od 9:00 do 10:00 hodin. Zájemce žádáme o dochvilnost, seznámení se s nabídkovým katalogem a zajištění potřebných dokumentů pro účast v soutěži a k registraci. Upozorňujeme zejména na nutnost úředně ověřených podpisů v případě zplnomocnění a předání dokladu opravňujícího k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dnů. Zobrazit detail soutěže a stáhnout všechny dokumenty můžete kliknutím na následující odkaz: Detail prezenční soutěže .

AKTUALIZACE 2: Nabídka VOS 167 Vsetín byla rozšířena o další 3 prodejní jednotky. Jedná se o tři PJ se stojícím dřívím. Všechny se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji.

V nabídce VOS 167 je nyní 20 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu cca 4350 m3 hroubí b.k. Předpokládaná výtěžnost výřezů v těchto 20 PJ je cca 3983 m3. V nabídce je 13 prodejních jednotek Městských lesů Vsetín, s.r.o., 3 prodejní jednotky fyzických osob a 4 PJ právnických osob.

19 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

Zásoba v prodejních jednotkách s hromadným prodejem byla zjišťována pomocí porostních tvarových křivek provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. V katalogových listech jsou uvedeny objemy hroubí b.k. a objemy výřezů b.k. dle Doporučených pravidel. V detailu podle dřevin a tloušťkových tříd je uveden objem hroubí b.k. Výjimkou je PJ 7792, kde si množství určil prodávající, viz další přílohy: PJ 7792_382Dk6 - probírka a PJ 7792_382Dk6 - probírka - sumář..

1 PJ bude nabízena s prodejem za jednotkovou cenu (s příjmem na OM), jedná se o TPÚ +40 a TPÚ -40 a objem nabízeného množství byl určen prodávajícím odhadem a z údajů LHP.

Při nabídce prodejních jednotek s hromadným prodejem bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 hroubí b.k. Při nabídce prodejních jednotek s prodejem za jednotkovou cenu bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 výřezů b.k. dle Doporučených pravidel.

U prodejních jednotek je uveden také poplatek za přípravu a realizaci prodeje, který platí kupující provozovateli. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

Pro účast na prezenční soutěži č. 167 Vsetín je nutné použít registrační formuláře účastníka a návštěvníka, které jsou zveřejněny s ostatními dokumenty pro VOS 167 Vsetín.

tým ForesTrade®